Like ærlig som vanlig!


02.06.17. Brita Skallerud besøkte mandag kveld Vestfold for å orientere om årets jordbruksoppgjør. Det ble som vanlig mange ærlige betraktninger! Hun skrøt av de andre i forhandlingsutvalget og av en dyktig administrasjon i Norges Bondelag. De fremmøtte ga skryt tilbake og full støtte til forhandlingsutvalget for at de brøt.


Thorleif Müller ønsket velkommen og ledet møtet etter jordbruksoppgjøret 2017

Thorleif Müller, fylkesleder i Vestfold Bondelag, ledet mandagens møte. Han reflekterte litt innledningsvis rundt prosessen, Bondelagets arbeid underveis i forhandlingene før det ble brudd.

 

Harald Lie om årets aksjoner

Harald Lie var også i år aksjonsgeneral da bruddet var et faktum. -En stor takk til alle lokallag som også i år stilte opp og gjorde en kjempeinnsats slik at Bondelaget fikk fram vårt budskap. Det var mange plakater å se rundt i hele fylket, flere kreative traktorkolonner, en vellykket blokade-aksjon og mange vestfoldinger under stormarkeringen i Oslo, slo Lie fast. 

 

Tetting av inntektsgap? spurte Brita Skallerud

Brita Skallerud er 2.nestleder i Norges Bondelag og representant i Bondelagets forhandlingsutvalg. Hun hadde også i år tatt med seg notatblokka fra forhandlingene og delte ærlig betraktninger fra intense forhandlinger. Skallerud brukte litt tid innledningsvis for å forklare hvorfor det ble brudd. -Stortinget har ikke gitt oss et tydeligere inntektsmål siden opptrappingsvedtaket på 1970-tallet, understreket Skallerud og viste til nylig vedtatt jordbruksmelding.
-Vårt krav gjenspeilet dette, mens regjeringen på ingen måte fulgte opp i sitt tilbud. Hun viste hvordan inntektsgapet bare ville økt hvis de hadde inngått avtale med staten og at det ville vært å holde både bønder og politikere for narr etter den innsatsen mange la ned før ny jordbruksmelding ble vedtatt.

 

Skallerud var innom mange konkrete forslag i Statens tilbud som vil få store konsekvenser for mange bønder og som gjorde det ekstra smertefullt å bryte forhandlingene. Hun la ikke skjul på at Bondelaget nå er spent på hva som vil skje når Stortinget skal behandle årets jordbruksoppgjør og viste til at næringskomitéen vil avgi sin innstilling 8.juni og at Stortingets endelige behandling er 16. juni.

 

Tilbakemelding fra salen, her Arne Martin Malerød fra Hedrum

Det var mange innspill i fra salen og de rundt 25 fremmøtte medlemmene. Her er det Arne Martin Malerød fra Hedrum som kommer med en tydelig tilbakemelding.

 

Brita Skallerud og forhandlingsutvalget fikk skryt fra Camilla Røed og de andre vestfoldbøndene

Brita Skallerud fikk også mye skryt som hun skulle ta med tilbake til forhandlingsutvalget.

-Svært bra jobba og god kommunikasjon ut til både oss bønder og ut i media! Det gjorde det mye lettere for oss i Botne og Hillestad å mobilisere til aksjoner, skrøt Camilla Røed og viste til deres aksjon i rundkjøringene rundt Holmestrand. 

 

Brita Skallerud avsluttet med å skryte skikkelig av Lars Petter Bartnes som forhandlingsleder og av 1. nestleder Bjørn Gimming sin store kunnskap, særlig på klima. Dessuten berømmet hun administrasjonen i Norges Bondelag for svært god jobbing. Og også hun takket for godt trøkk fra grasrota i organisasjonen!

 

Så da gjenstår det å se hvordan årets jordbruksoppgjør ender når Stortinget skal behandle det 16. juni!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag