Lemper på bondens risiko


Publisert: 28.09.2023

Ordningene med erstatning etter naturskade og tilskudd ved produksjonssvikt er landbrukets økonomiske sikkerhetsnett når for eksempel ekstremvær inntreffer eller avlingene slår grundig feil. I år får vi god bruk for begge disse ordningene, og nå er de oppdatert.
-Det er bra at de nye satsene endelig kommer på bordet, slik at bonden får mer forutsigbarhet i denne krevende sesongen, sier fylkesleder Hans Jørgen Olsen Røren. Han trekker særlig fram at det er bra for mange bønder i vårt fylke at satsen for hvete er økt med nesten 1 krone.
For fylkets kornbønder er det også viktig å merke seg en endring som kom sist uke etter hard jobbing fra Norges Bondelag;

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag