Leiejord er nødvendig for effektiv matproduksjon


06.07.15. Arbeidsgruppen som har vurdert effekten av leiejord, hvor blant andre Vestfolds landbruksdirektør Olav Sandlund (bildet) og Olaf Holm, bonde i fra Hedrum har deltatt, konkluderer blant annet med at leiejord har vært avgjørende for effektiviseringen av matproduksjonen. Arbeidsgruppen mener at driveplikten må opprettholdes, men foreslår forenklinger, skriver
regjeringen på sine hjemmesiderALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag