Legger planer for kurs og møter i Telemark


Publisert: 27.12.2019

Bygdevis hadde styremøte 17. desember. Årsmelding og regnskap for året vi snart legger bak oss, samt aktivitetsplan for 2020 stod på dagsorden.

Bygdevis er eid av Telemark Bondelag og fungerer på ca samme måte som Studieforbund næring og samfunn gjør i Vestfold. De vil si at Bygdevis legger til rette for kurs, fagmøter og kompetansetiltak rettet mot landbruket og bygdene i Telemark.

Styret i Bygdevis, f.v: Atle Kjellevold Rød, Ellen Margrethe Garn, Trude Flatland og Magne Heddan

Styret i Bygdevis består av leder Trude Flatland fra Telemark Bondelag, Ellen Margrethe Garn fra Telemark Bygdekvinnelag, Magne Heddan fra Norsk landbruksrådgiving Østafjells og Atle Kjellevold Rød fra Nome vgs, avd Søve. Sekretariat for Bygdevis er fylkeskontoret til Telemark Bondelag v/Turid Stalsberg.

Bygdevis samarbeider ofte med andre om kurs og møter. Samarbeidspartnere kan være; Telemark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Vestfold og Telemark, NLRØ, Nome vgs, avd. Søve, TINE, Nortura, Felleskjøpet, lokallaga og Telemark Bonde- og småbrukarlag.

I styremøte 17. desember ble det lagt planer for aktiviteter i 2020. Foruten de faste kursene som for eksempel autorisasjonskurs for plantevernmidler, har Bygdevis planer om blant annet fagmøter med tema driftsledelse og kurs i klimasmart traktorkjøring.

Det er også satt av en pott til lokallaga, der de kan søke om støtte til ulike aktiviteter. For eksempel har noen lokale bondelag søkt om støtte til å arrangere møter etter Tryggere sammen, et opplegg som Norges Bondelag har utarbeidet.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag