Lederskifte i Tjølling


28.10.16.  Ole Arvesen går på sin andre runde som lokallagsleder. Det ble klart da Tjølling Bondelag avholdt sitt årsmøte på Bøndenes hus tidligere denne uka. Han tar over ledervervet etter Karine Huseby som har sittet som lokallagsleder de siste 4 årene.


Ole Arvesen valgt til ny leder

Ole Arvesen tok over ledernøkkelen fra avtroppende leder i Tjølling Bondelag, Karine Huseby. Etter 4 år som leder synes hun det var på tide med et skifte. Huseby ble valgt inn i styret i 2009.

 

Årsmøtet er både en sosial og faglig arena

Årsmøtet er både en sosial og “faglig” arena. En god blanding av lagsaker og årsmøteprogram blir løftet denne kvelden. Tjølling Bondelag har engasjerte og flinke medlemmer!

 

Takkebuketter i verdens beste farge GRØNT

Avtroppende styremedlem Frants Klaastad og avtroppende styreleder Karine Huseby fikk med seg de nyeste nye fra Berge Godt og Grønt: herlige salatnyheter “sponsored and provided by” nestleder Hans Kristian Berge

 

Engasjerte og flinke medlemmer

God stemning på “styrebordet”!

 

Hans Martin Gran fra Vestfold Bondelag  om arbeidet som fylkeslaget gjør

Hans Martin Gran, styremedlem i Vestfold Bondelag orienterte om arbeidet som fylkeslaget gjør.

 

Anders Østby

Anders Østby har gjort en god innsats i Tjølling Bondelag, som mangeårig styremedlem. Østby tar en periode til som styremedlem.

 

F.v. Nestleder i det gamle styret og med fortsatt inn i ny styreperiode, Hans Kristian Berge, avtroppende styremedlem Frants Klaastad, Kristen Ludvigsen (stående), styremedlem Ken Arsten og Trond Skisaker

Nestleder i det gamle styret og med fortsatt inn i ny styreperiode, Hans Kristian Berge, avtroppende styremedlem Frants Klaastad, Kristen Ludvigsen (stående), styremedlem Ken Arsten og Trond Skisaker.

 

Info om Klimakonferansen 22 november og Landbrukshelga 28 29 januar 2017

Årsmøtet fikk også informasjon om viktige arrangement i nær framtid; Klimakonferanse på Gjennestad 22.november og Landbrukshelga i Langesund 28.-29. januar.

 

Takk til Karine Huseby for bilder og tekst, og for god innsats som lokallagsleder!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag