Lederskifte i Sandar Bondelag


23.10.15. Hans Edvard Moe Østby ble valgt til ny leder i Sandar Bondelag på årsmøtet onsdag kveld da Andreas Botne gikk av etter 5 år som leder. Møtet ble holdt på Hasle Gård med svært godt frammøte. Leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller berømmet  aktiviteten i laget, og omtalte lagets Åpen Gård som svært vellykket. Müller understreket at et sterkt bondelag bygger framtida vår
og var innom sakene Bondelaget jobber innenfor toll, skatt, markedstilpasning og konsesjonslov. 


Müller sa videre at fylkeslaget føler det er mer aksept for et strengere jordvern og at samtlige 1stekandidater til fylkestingsvalget stilte på fylkeslagets valgkamparrangement på Skjærgarden Gartneri i Åsgårdstrand før valget. Her ble de orientert om verdiskapingen i jordbruket og i matindustrien i Vestfold. De ble utfordret på hvem skal eie jorda i Vestfold framover og hva skal den brukes til. Fylkeslaget har kontakt med alle partier også de blåblå
og anmoder de om å påvirke sine partier oppover.

 

Sandar årsmøte 2015. Andreas Botne t v  takker Thorleif Muller

Avtroppende leder takket fylkesleder Thorleif Müller for orienteringen.

 

 

Ellers ønsket årsmøtet et møte med Skagerak Energi, vurdering av om GPS-styring og dekkvalg samt den økte bruken av veisalt. Trond Clausen orienterte om nedleggingen av Sandar Husdyrtrygdelag.

 

Nye styremedlemmer 

Camilla Steinsett Strøm og Andre Folkvord ble valgt nye styremedlemmer, mens Solfrid Revsem ble valgt til ny 1 ste vara til styret. Med i styret uten å være på valg er Kristen Hynne Skoli, Sigurd Solberg og Trygve Abrahamsen. Birgitte Ringdal Brekke ble gjenvalgt som leder av Åpen Gård-komiteen.

 

Sandar, årsmøte 2015. Andreas Botne takker åpen gård vert Per Olav Hunskaar

Andreas Botne takket Per Olav Hunskaar for at de var vertskap for Åpen Gård i år og overrakte gave i form av blomster og «mat»

 

Sandar årsmøte 2015. Salen 1

Hyggelig møte med godt framøte og god mat med gryterett og bløtkake og kaffe etterpå.

 

Sandar årsmøte 2015. Nytt styre i Sandar B lag og avgått leder

Styret: Fra venstre Kristen Skoli, Andrè Folkvord, nyvalgt leder Hans Edvard Moe Østby, Trygve Abrahamsen, tidl.leder Andreas Botne og Birgitte Ringdal Brekke.

 

Takk til Vidar P. Andresen for tekst og bilder.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag