Leders tale til Årsmøtet i Vestfold Bondelag


14.03.19. Thorleif Müller har nå vært fylkesleder i Vestfold Bondelag i 4 år. Det har vært 4 meget lærerike år! innrømmer han. Fylkesleder Thorleif Müller brukte god tid på å skryte av lokallagene, andre tillitsvalgte og ansatte i Vestfold Bondelag, da han holdt sin Leders tale til årsmøte i Vestfold Bondelag.


Årsmøte VB 2019 Leders Tale

Müller har nå vært fylkesleder i Vestfold Bondelag i 4 år. Det har vært 4 meget lærerike år! innrømmer han. – Heldigvis har vi meget velfungerende lokallag i fylket. Deres bidrag, innspill og kommentarer, er viktige. Dere påvirker hva vi skal jobbe med, og hva vi skal mene og uttale i forskjellige sammenhenger! Det finnes også utrolig mange flinke bønder i fylket vårt, med et bredt spekter av produksjoner. Det gjør
meg faktisk ganske ydmyk. Sesongen 2018 ga landbruket store utfordringer. Hardt arbeid, samarbeid og myndigheter som stilte opp, gjorde at konsekvensene ble mindre alvorlige enn fryktet. Allikevel, vi vil følge nøye med utover våren/sommeren! sa Müller.

 

Han ga lokallagenes applaus for arbeidet med Åpen Gård, hvor rundt 17000 unge og gamle fikk oppleve litt av «livet på en gård» rundt omkring på de 12 forskjellige arrangementene i 2018. Han ga også lokallagenes aktivitetsnivå mye av æren for medlemsvekst også i 2018. 

 

Årsmøte VB 2019 Leders Tale v Thorleif Müller

Müller omtalte også den forestående regionreformen. -Regionreformen er kommet for å bli. Vestfold sin fremtid blir i fylke med Telemark. Det er ikke Bondelaget som har ønsket eller drevet igjennom denne reformen, men vi skal selvsagt forholde oss til den. Vi ønsker å rigge oss slik at vi får utrettet mest mulig for våre medlemmer. Vestfold Bondelag mener vi må ha ett fylkesstyre i Vestfold Telemark. Vi er i inngrep
med så mange myndigheter, partier og organisasjoner, at vi må ha en felles stemme. Ellers vil vi bruke alt for mye tid på samsnakking og samordning, så vi rett og slett blir ineffektive.

 

Norsk landbruk trenger økt kornproduksjon! – Vårens jordbruksoppgjør, vårens vakreste eventyr, blir både krevende og spennende i år. Her var Müller tydelig på at lønnsomhet i kornproduksjonen har høyeste prioritet for Vestfold Bondelag. Dette vil være nøkkelen for å kunne utnytte alle arealer og øke matproduksjonen. Innspillet fra Vestfold understreker også viktigheten av et velfungerende tollvern, og
foreslår et par spennende ordninger; Jordstykketillegg for å sikre drift av mindre skifter og mulighet for bonden til å sette av inntektene sine i et klima-, miljø- og investeringsfond likt det man har i skogbruket.

 

Til slutt rundet Müller av med et par ord om framtida. – Telemark + Vestfold er sant! Jeg har ingen problemer med å forstå at noen er skeptiske. Vi har det jo så bra, her i Vestfold! Vel, ting blir ikke som før, men det kan bli bra! Det vil helt sikkert bringe med seg noen utfordringer, men også muligheter.  Et større mangfold. Vi vil bli en region med alt fra geit til jordbær, skjærgård til fjellheim. Jeg tenker at det kan berike
oss, få oss til å se ting i et større perspektiv. Dette skal gå bra! var Müllers offensive budskap om framtida.

Årsmøte VB 2019 Leders Tale Thorleif Müller og salen bakfra


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag