Ledermøtet til Vestfold Bondelag er i gang


17.11.17. Nærmere 80 deltakere og gjester er nå samlet ute på Eidene på Tjøme hvor Vestfold Bondelag i dag og i morgen arrangerer Ledermøtet 2017. Håkon Mageli, konserndirektør i Orkla er en av flere spennende innledere og vi får kanskje svaret på om det bør bli solceller på alle låvetak i Vestfold. Vi kommer tilbake med mer fra ledermøtet etterhvert.


 Velkommen v Thorleif

Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, ønsket i dag velkommen til Ledermøte 2017. Første timen var det kun de tillitsvalgte i Bondelaget som var til stede. 

 Petter Å Kjennerud

Den første timen ble brukt til åpen post hvor lokallagene fikk spille inn aktuelle saker. Petter Åsberg Kjennerud fra Hof Bondelag var en av de som hev seg på og kunne fortelle om utfordringer knyttet til graving av fiberkabel gjennom kommunen.

 Harald Lie orienterer om grunneierrett

Harald Lie er nestleder i Vestfold Bondelag og også leder av Vestfold Bondelags grunneierutvalg kunne orientere om hvordan Vestfold Bondelag og Norges Bondelag hjelper lokallagene med ulike grunneierutvalgssaker.

 

Full sal og engasjement når Mageli holdt sitt innlegg

 “Verdiskaping i norsk matindustri – merkevarer, makt og kjedemakt” var første tema etter at gjestene kom. Første innleder var Håkon Mageli, konsernsjef i Orkla ASA.

 

Håkon Mageli

Håkon Mageli holdt et engasjerende innlegg om norskbaserte merkevarer i internasjonal konkurranse. -Vi er opptatt av norsk i Norge, men også indisk i India. Vi vet at det er viktig for forbrukerne i de fleste land. Orkla ønsker derfor å bruke norske råvarer i Norge! Støtt opp om NytNorge-merkede produkter, var hans oppfordring.

 

Mageli var tydelig på at det ikke er slik at Norge har bygd seg inn bak høye tollmurer. Under 1/3 av omsetningen i dagligvarehandelen har det vi kan kalle høy toll. -Vi investerer 500 millioner i ny Grandiosa-fabrikk på Stranda fordi vi må være best i verden – tollsatsen på en 300 grams pizza er kun kr 1,90… Det er ikke mye hvis noen andre enn oss kan selge verdens beste pizza til norske forbrukere!

 

Nek til innlederne

Både Mageli og de andre innlederne fikk hvert sitt fuglenek!

Anne Thorine Brotke fra Norges Bondelag

Anne Thorine Brotke innledet om bøndenes mulighet for makt i verdikjeden for mat. Hun var klar på at den samvirkebaserte markedsreguleringa er en av de viktigste verktøyene vi har, ikke minst i møte med kjedenes makt i Norge.

 

Vi kommer tilbake med flere bilder og referater fra Ledermøte 2017, blant annet presentasjonen av mulighetsstudiet “Solstrøm fra låvetak i Vestfold – drøm eller realisme”.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag