Lederkonferanse med stort engasjement!


Publisert: 01.10.2021

Norges Bondelag har nylig avholdt sin årlige lederkonferanse. Med et åpnet Norge ble det igjen en fysisk samling av sentrale personer i norsk landbruk.

Lederkonferansen i Norges Bondelag samler alle fylkesledere, styret og topper fra samarbeidende organisasjoner. De sammenslåtte fylkene kan stille med både leder og nestleder. Derfor deltok både Aslak Snarteland og Silje Eckdahl fra Vestfold og Telemark Bondelag. I tillegg møtte organisasjonssjef Elin Røed.

 

Leder Aslak Snarteland og nestleder Silje Eckdahl møtte på lederkonferansen til Norges Bondelag.
Leder Aslak Snarteland og nestleder Silje Eckdahl møtte på lederkonferansen til Norges Bondelag.

Dette var første gang ny leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, talte til de tillitsvalgte på et fysisk møte. Ledermøte møtte en leder i storform. Han holdt en engasjerende og god tale og høstet lang applaus.

Andre tema på lederkonferansen:

  • Analyse av den politiske situasjonen ved Aslak Bonde
  • Norsk matproduksjon mot 2030 ved Nils Vagstad (Nibio), Gaute Lenvik (Norsk Landbrukssamvirke) og Christian Anton Smedshaug (Agri Analyse)
  • Grunnlagsmaterialet for jordbruksforhandlingene
  • Aktuelle internasjonale problemstillinger

Her kan du se artikler hos Norges Bondelag

Dette er lederkonferansen: Sammen om et bedre landbruk

Uttalelse fra lederkonferansen: Forventer inntektsløft

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag