Lederbytte i Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag


30.10.14. Renate Ottersen overtok som leder da Nøtterøy/Tjøme landbrukslag avholdt sitt årsmøte i staselige lokaler på Gimle selskapslokaler mandag kveld. Avtroppende leder Eleanor Schøning åpnet møte med en engasjert innledning om noen av de opplevelsene hun har hatt som leder i laget det siste året. Hun trakk fram demonstrasjonen i Oslo som viste samholdet blandt bøndene i landet som en stor opplevelse. Hun hadde også
vært på en svært interessant skogkonferanse og vektla skogens viktige betydning for å løse klimautfordringene.


Nøtt. og Tjøme. Årsmøte. Eleanor og Renate.

Avtroppende leder Eleanor Schøning (til venstre), og ny leder Renate Ottersen.

 

Med seg i styret fikk Renate:

-Dag Sveinung Solås

– Edvard Freberg

– Tor Nystuen

– Nils O. Kvernland

 

Avtroppende leder Eleanor Schøning åpnet møte med en engasjert innledning om noen av de opplevelsene hun har hatt som leder i laget det siste året. Hun trakk fram demonstrasjonen i Oslo som viste samholdet blandt bøndene i landet som en stor opplevelse. Hun hadde også vært på en svært interessant skogkonferanse og vektla skogens viktige betydning for å løse klimautfordringene.

 

Møtet ble proffesjonelt ledet og årsmeldning og regnskap godkjent uten innsigelser. Laget har ikke så veldig stor aktivitet, men et godt besøkt sosialt arrangement på vinteren var viktig for medlemmene.

 

Renate Ottersen ble valgt til ny leder, før Elisabeth I Hokstad fra fylkesstyret innledet om arbeidet i fylkeslaget og bondelagets strategi i forhold til den politiske situasjonen.

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag