Lars Rom fortsetter som leder i Sem


02.11.18. Lars Rom og resten av styret ble gjenvalgt som leder i Sem Bondelag da årsmøtet ble avholdt på Karlsvika tidligere i oktober.  I tillegg til god mat og faste årsmøtesaker ble det fokus på konsekvensen for landbruket av regionalt viktige kulturmiljøer og jordvern.


Årsmøte Sem Bondelag 2018. Fv fylkesleder Thorleif Muller, lokallagsleder Lars Rom og Hans Jørgen Olsen Røren som både sitter i fylkesstyret og i lokallagsstyret

Karlsvika er et flott sted å arrangere årsmøte og de fremmøtte fikk god middag! Fra fylkesstyret stilte leder Thorleif Müller (t.v på bildet). Lars Rom (i midten) ble gjenvalgt som leder. Hans Jørgen Olsen Røren fortsetter i lokallagsstyret i tillegg til å sitte som 2.vara i fylkesstyret.

 

Alle som var på valg tok gjenvalg, så Rom og Olsen Røren får med seg Siri Kvam Andersen, Fredrik Smidsrød og Ellen Beate Enger Wold videre i styret i Sem Bondelag.

 

Nå skal RPBA revideres og kommuneplan for Tønsberg rulleres. Noe av det som ble diskutert med fylkesleder Thorleif Müller var derfor konsekvensene av at Tønsberg kommune har store hensynssoner i sine planer knyttet til regionalt viktige kulturmiljøer rundt både Jarlsberg og i Slagen. Jordvern i disse planene ble også diskutert.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag