Lars Petter Bartnes foreslått gjenvalgt


31.05.17 Instillinga fra valgnemnda i Norges Bondelag er klar. Valg av nytt styre skjer på årsmøtet til Norges Bondelag i Sarpsborg 14.-15. juni. -Innstillingen til nytt styre er satt sammen på bakgrunn av mange gode innspill fra fylkene, intervju med aktuelle kandidater og andre opplysninger vi har innhentet, sier leder av valgnemnda, Bjarte Naterstad. –Det har gitt et forslag til et styre satt sammen av kandidater med både lengre og kortere
fartstid som styremedlemmer, fortsetter han. Lars Petter Bartnes er foreslått gjenvalgt som leder av Bondelaget, Bjørn Gimming er innstilt som 1.nestleder mens Frøydis Haugen fra Hordaland er innstilt som ny 2. nestleder i styret.

Les mer hos Norges Bondelag

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag