Lardal Bondelag med allsidig aktivitet


10.12.15 I dag presenterer vi Lardal Bondelag. Det er et svært aktivt lokallag med 165 medlemmer. Leder i Lardal Bondelag er Tor Anton Stensholt, som kan kontaktes på tlf 90 76 81 23 eller tor.anton@live.no dersom du bor i Lardal og ennå ikke er medlem. Noe som er unikt ved Lardal Bondelag er at de årlig organiserer innsamling av landbruksplast (bildet) som er
både nyttig og sosialt for medlemmene. I høst ble hele styret gjenvalgt. Lardal Bondelag har hatt samling for unge bønder, markvandring og de har arrangert Åpen Gård. Klikk på den understrekede teksten for
å lese mer om arrangementene.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag