Lardal Bondelag håper på “Landbruksspill-vekkelse” i hele landet!


27.10.16. Lardal Bondelag er et av ikke alt for mange lokallag som hvert år gjennomfører Landbruksspillet for kommunens ungdomsskoleelever. Årsmøtet, som ble avholdt forrige uke var klare på at de ønsker å fortsette med dette opplegget og håper at også flere lokallag benytter Landbruksspillet for å komme i kontakt med ungdommene i sin kommune.


Lardal Årsmøte 2016 Foto Thomas Pettersen (3)

Det var 19 medlemmer som deltok på årsmøtet i Lardal Bondelag på Høyt og Lavt i Svarstad.

 

Tor Anton Stensholt ble gjenvalgt som leder. Marit Grytnes Omholt og Kjersti Smukkestad hadde takket nei til gjenvalg og ble erstattet av Una Edland og Jan Egil Steinsholt.

 

Lardal Årsmøte 2016 Foto Thomas Pettersen (5)

Fra fylkesstyret i Vestfold deltok Kari Lise Joarsdotter Breivik. Hun orienterte om flere aktuelle saker fra Norges Bondelag og Vestfold Bondelag, deriblant kursserien “Tryggere sammen”.

 

Like viktig som at fylkeslaget orienterer medlemmene i lokallaga, er jo at medlemmene får gitt innspill til fylkeslaget og videre til Norges Bondelag. Lardal Bondelag kunne fortelle at de er godt fornøyde med gjennomføringen av Landbruksspillet og at dette er en gyllen anledning til å treffe bygdas ungdommer. Lardal Bondelag er åpne for å brukes for å reklamere for Landbruksspillet og håper det kan bli en liten “vekkelse” rundt i hele landet for Landbruksspillet.

 

Lardal Bondelag var tydelige på at grøftetilskuddet må opp på minst 50% av kostnadsnivået for å øke grøfteaktiviteten i kommunen. Rovviltforvaltningen ble også diskutert.

 

Lardal Årsmøte 2016 Foto Thomas Pettersen (6)

 

Takk til Thomas Pettersen for fine bilder!

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag