Lanserer jordbrukskonto


Publisert: 01.02.2024

Inntektene i landbruket er prisgitt vær, avlinger og markedsforhold. Med hyppige skifter mellom gode og dårlige avlingsår, vil inntektene svinge voldsomt. Med en jordbrukskonto kan bønder fordele inntekt og skatt over flere år, slik at det blir mer forutsigbart. Innspillet minner mye om skogfondskontoen, som hver skogeier besitter.

Dette grepet er et av Norges Bondelags innspill til Statsbudsjettet for 2025. Skattegrep avgjøres i statsbudsjettet, og dette er ikke et tema i jordbruksforhandlingene.

–Jeg er fornøyd med at Bondelaget nå har spilt inn dette med jordbrukskonto, noe som bidrar til inntektsutjevning over år. Dette er noe vi fra Vestfold har spilt inn mange ganger, sier Hans Jørgen Olsen Røren, leder i Vestfold Bondelag.

De to siste årene ville mange bønder virkelig hatt nytte av en jordbrukskonto. Mange kornbønder hadde tidenes beste avlinger, og ditto inntekt, i 2022. De samme bøndene opplevde at tørke og regn ødela avlingene i 2023.

Dette grepet vil ikke gi nødvendigvis gi bedre inntekt til bonden totalt sett, men det kan redusere den økonomiske risikoen, fordi inntektene og skatteutgiftene vil svinge mindre fra år til år.

Trude Flatland, fylkesleder i Telemark Bondelag synes også at innspillet er bra. Hun merker seg også et av de andre innspillene; – Det er viktig og riktig av Norges Bondelag å jobbe for meir på tollvern! sier hun, og peker på at Norges Bondelag i sitt innspill ønsker å flytte flere produkter fra krone- til prosenttoll.

Bondelaget ber også om at regjeringen

  • Bevilger mer midler til NVE sitt flom- og skredsikringsarbeid og øremerker en del av disse midlene til sikring av landbrukets arealer.
  • Bevilger økt finansiering til Bionova.
  • Etablerer et eget jordbruksprogram i ENOVA
  • Bevilger mer midler til Mattilsynet

Les mer om Norges Bondelags innspill til statsbudsjettet her

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag