Landbrukspodden; Hvorfor øker landbruksimporten?


22.03.19. Både myndigheter og forbrukere etterspør mer frukt og grønt. Grøntprodusentene i Vestfold ønsker å utvide “norsk sesong” og ser muligheter ved utvikling av dyrkings- og lagringsteknologi. Dette har Vestfold Bondelag spilt inn til årets jordbruksforhandling, samtidig som at vi peker på at dagens importvern ikke gjør det lønnsomt å levere utenom det WTO definerte som norsk sesong i 1995!
Vi har bedt om at det sees nærmere på hvilke produkter som får bedre tollvern med prosenttoll, om det er mulig å praktisere en mer fleksibel veksling medllom kronetoll og prosenttoll tilpasset den enkelte sesong og om det kun er politisk vilje eller internasjonale avtaler som begrenser muligheten til å utvide sesongen? 

Er importvernet viktig for deg er ukas Landbrukspodden vel verdt å høre. Der snakker Christian Anton Smedshaug og Astrid Thuen i AgriAnalyse om dagens importvernALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag