Rydd og lever landbruksplast før snøen kommer!


Publisert: 18.11.2022

Vestfold og Telemark Bondelag får jevnlig spørsmål rundt levering av landbruksplast. Denne uka var det en bonde som ikke fikk levert hylsene fra rundballeplast-rullene. Etter noen telefoner ordnet det seg, men det minnet oss om at det igjen var på tide å ha en nettsak om viktigheten av å rydde og levere inn landbruksplasten, samt hvordan ordningen med innlevering fungerer. Husk at det er lurt å rydde opp i plasten nå før snøen kommer!

Levering av landbruksplast

Landbruksplast skal kunne leveres gratis til anlegg som har avtale med Grønt Punkt Norge. Forutsetningen for at plasten skal kunne gjenvinnes er at den er ren og riktig sortert. Dersom plasten etter kontroll viser seg å være uren og dårlig sortert, vil leveringen belastes etter samme satser som restavfall for næringslivet.

Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). I tillegg finnes det fiberduk og solfangerfolie, samt hardplastemballasje.

Dersom emballasjen har inneholdt farlige stoffer eller kjemikalier, må både gårdbruker og innsamler undersøke om emballasjen inngår i GPNs system, og at emballasjen er tom og tørr før levering.

Grønt Punkt Norge har laget en landbruksbrosjyre som beskriver hvordan man sorterer og behandler plasten. Se også denne filmen:

Hvor kan jeg levere plasten?

Innsamlere som har inngått avtale med Grønt Punkt Norge om landbruksplast har forpliktet seg til å ta imot ferdig sortert landbruksplast uten betaling. Grønt Punkt Norge oppdaterer jevnlig sin oversikt over mottak for landbruksplast. Ta nærmere kontakt med ditt lokale mottaksanlegg for informasjon om åpningstider og tidspunkt for mottak av landbruksplast.

Bønder i Vestfold og Telemark kan levere landbruksplast til:

 • Grinda i Larvik (har avtale med Grønt Punkt i 2022)
 • Norsk Gjenvinning på Taranrød i Tønsberg
 • Frantzefoss på Taranrød i Tønsberg
 • Lindum, RSD eller Norsk Gjenvinning i Drammen (De er lokalisert på samme sted)
 • Norsk Gjenvinning i Pasadalen i Porsgrunn
 • Bjorstaddalen Næring AS i Skien
 • IRMAT AS
  • Midt-Telemark: Brenna Miljøstasjon
  • Notodden: Goasholt Miljøstasjon

I tillegg fremkommer det av kartet at Ragn Sells AS på Borgeskogen i Stokke tar i mot blant annet PP-sekker og hardplastemballasje (men ikke landbruksplast).

Hvilke aktører som har avtale med Grønt Punkt Norge endrer seg stadig, så det kan være en idé å sjekke kartet hos Grønt Punkt og/eller ringe til ditt mottakssted før du kjører hjemmefra.

De som har mye plast (eks rundballeplast) har ofte et system med leie av container og/eller avtale om henting. Vi er kjent med følgende aktører som tilbyr dette og her finnes det sikkert flere aktører enn vi har oversikt over:

 • Franzefoss AS
 • XO Gjenvinning i Lier

Et tips her hvis dere har lang avstand til nærmeste leveringspunkt er at lokalt bondelag arrangerer egne plastinnsamlingsdager og avtaler med aktuell aktør om leie av container/henting av plasten. Les hvordan f.eks Lardal Bondelag gjorde det i 2017

Imponerende 86,2 prosent av landbruksplasten ble materialgjenvunnet i 2021

Tallene for materialgjenvinning av landbruksplast viser at norske bønder er flinke til å kildesortere og levere plasten sin til gjenvinning. I fjor ble 13 568 tonn landbruksplast satt på markedet av Grønt Punkt Norge sine medlemmer. Av det ble 11 700 tonn – 86,2 prosent – sendt til materialgjenvinning.

– Gjenvinningsgraden viser at det er stor vilje til å sørge for at plastemballasje som brukes i landbruket kan gjenvinnes til ny plast. Til tross for at innsamlingstilbudet for mange bønder har endret seg i løpet av de siste årene, har gjenvinningsgraden holdt seg stabilt høy i flere år, sier administrerende direktør Jaana Røine i Grønt Punkt Norge.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag