Landbruksplan for Horten er vedtatt


04.04.15. Landbruksplan for Horten kommune 2014 – 2018 er laget som et hjelpeverktøy for kommunens landbruksforvaltning. Målet med planen har vært å løfte landbruket inn i en større samfunnsmessig sammenheng hvor landbruket er en del av den lokale samfunnsutviklingen og vil være et viktig underlagsdokument nå når kommuneplanen skal rulleres.


Horten kommune har utarbeidet landbruksplan med tiltaksdel som ble behandlet og vedtatt av kommunestyret i oktober 2014.

 

Landbruksplan for Horten kommune 2014 – 2018 er laget som et hjelpeverktøy for kommunens landbruksforvaltning. I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel har det vært ønskelig å gi en bred oversikt over landbruket i Horten kommune.

 

Målet med planen har vært å løfte landbruket inn i en større samfunnsmessig sammenheng hvor landbruket er en del av den lokale samfunnsutviklingen.

 

Horten kommune ble av KS valgt ut som prosjektpilotkommune for landbruksplan i 2013 og det ble gjennomført en samling med representanter fra enhet for kommuneutvikling EKU, plan og utbyggingstjenester PUT samt fra Borre Bondelag og Tønsbergdistriktets skogeierområde i tilegg til representanter fra kommunenes sentralforbund KS.

 

Det ble satt sammen en arbeidsgruppe representert av Borre Bondelag, Tønsbergdistriktets Skogeierområde og 2 deltagere fra PUT. Arbeidsgruppen har hatt 3 møter og sekretariatet har vært ved PUT.

 

Planen har vært til høring internt og eksternt i perioden juni – august 2014. Det har ikke kommet eksterne høringssvar. Interne høringssvar er innarbeidet i den foreliggende plan.

 

  • Formålet med landbruksplanen har vært å tydeliggjøre kommunens landbruk og landbruksforvaltning. For landbruket er det viktig både å kunne opprettholde produksjonsgrunnlaget samt synliggjøre landbruket i et større samfunnsperspektiv.
  • Planen vil være et grunnlag for synliggjøring av landbruket ved rullering av kommuneplanen samtidig som den vil være et verktøy for kommunen som landbruksmyndighet.

 

De som har bidratt til å få planen utarbeidet skal ha en stor takk, skriver landbrukssjef Rolf Magne Vindenes i en epost.

 

Landbruksplan Horten kommune 2014 DEL 1 – Vedatt 27102014

 

Landbruksplan Horten kommune – del 2 – Handlingsplan 2014 – 2016 -Vedtatt 27102014

 

Landbruksplan Horten kommune


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag