Landbruksminister Hoksrud på Vestfoldbesøk


15.11.18 Tirsdag var Landbruks- og matminister Bård Hoksrud på et heldags besøk i Vestfold. Han var på flere gårdsbesøk for å bli bedre kjent med landbruket her. I tillegg fikk han omvisning på viktige bedrifter tilknytta landbruket, Findus og Den Magiske Fabrikken (Greve Biogass og veksthuset der). -Vestfold er et lite fylke, men dere produserer veldig mye, sa Bård Hoksrud i møte med bønder i Vestfold.


Hoksrud 131118 I samtale med Åsmund Bjertnæs Foto Bjertnæs og Hoel

Landbruksministeren var opptatt av å lære mer om landbruket og å lytte til bøndene. -Kom med konkrete innspill til hva vi kan gjøre, oppfordret Hoksrud. Her i samtale med bonde Åsmund Bjertnæs fra Nøtterøy.

 

Statsrådens program: 

  • Bjertnæs og Hoel – Lokalmat, matkultur og hvordan nå målet om 10 Mrd.
  • Findus
  • Lunsj hos Fyslkesmannen – med orientering om avlingsskadeerstatningen
  • REMA 1000- Gårdsbesøk hos Kåre Abrahamsen, Andebu
  • Greve Biogass

Hoksrud 131118 Lokalmatleverandører Foto Bjertnæs og Hoel

Fra venstre: Bård Hoksrud, Kristine Lund (Klopp og co), Åsmund Bjertnæs (Bjertnæs og Hoel), Bjørge Madsen (Skjærgaarden) og Kårstein Eidem Løvaas (næringskomiteen på Stortinget, Høyre)

 

Lokalmat og “Matnasjon Norge” 

Lokalmatleverandører som har avtale med Meny ønsker å samarbeide for å komme ut av hylla. Det er en kamp å få hylleplass, men det er egentlig der der begynner. Uansett om man produserer salat eller pølser, er det mange felles utfordringer om å bli sett og å øke salget av lokalmat slik regjeringen har som mål. Produsentene kom med flere innspill til Hoksrud og Løvaas. Virkemiddelapparatet må være rigget
til å gi produsentene kompetanse i fasen etter at produktet er utviklet. Skal vi bygge en Matnasjon Norge, må vi begynne med barn og unge. Barn i dag spiser mange måltider på skole og SFO. Disse legger grunnlaget for både kosthold, matkultur og måltidskultur.

 

Les om regjeringens satsing på Matnasjon Norge

 

Hoksrud 131118 Kårstein Eidem Løvaas, Bjørn Kåre Sevik og Bård Hoksrød

Kårstein Eidem Løvaas bor på Nøtterøy og sitter i næringskomiteen for Høyre. Mange av sakene som ble diskutert er næringskomiteens bord, som lov om god handelsskikk, virkemiddelapparatet og innkjøpsordningene i det offentige. I midten ser vi varaordfører i Færder, Bjørn Kåre Sevik (Frp).

 

Besøk på Den Magiske Fabrikken: 

Hoksrud 131118 Andreas Gillund orienterer på grevebalkongen

 Andreas Gillund er daglig leder i Greve Biogass. Han orienterer her på “Greve-balkongen”.

Hoksrud 131118 Intervjues i veksthuset

Bård Hoksrud fikk oppleve det nye veksthuset på Den Magiske Fabrikken. Her er det planlagt et lærings- og opplevelsessenter for barn og unge. Plantene her gjødsles med biorest fra Greve Biogass og veksthuset bruker CO2 fra gassproduksjonen.

Hoksrud 131118 Karbonnegative tomater

Hoksrud fikk smake såkalte “karbonnegative” tomater

Hoksrud 131118 Martin Danielsen forbederer smaksprøver

Martin Danielsen er en av gartnerne i Veksthusgruppa som dyrker i veksthuset. Her forbereder han smaksprøver til statsråden.

Hoksrud 131118 Demonstrasjon av drivhusvegges som fylles med såpebobler

Veskthuset har doble vegger som kan fylles med såpebobler. Da er vesksthuset som et isolert bygg. Når det er sol, fjernes såpeboblene og bygget fungerer som et veskthus. Direktør i BBBLS, Anton Paardekooper, demonstrerer fylling av såpebobler.

 

Les artikkel om dette drivhuset på VestViken24 (krever innlogging i en av lokalavisene)

 

 

 

 

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag