Landbrukshelga 2017 – dette må gjentas!


07.02.17. God stemning, rekordmange deltakere og gode tilbakemeldinger gjør at Landbrukshelga 2017 utvilsomt må kunne kalles en suksess! Her kommer noen smakebiter på hva deltakerne fikk oppleve.  


Lederne ønsker velkommen

Det er Studieforbundet Næring og Samfunn i Vestfold og Telemark som står som arrangør for Landbrukshelga, men Bondelagene i Vestfold og Telemark er svært aktive bidragsytere. Fylkeslederne Aslak Snartedal, Telemark Bondelag og Thorleif Müller, Vestfold Bondelag hadde derfor gleden av å ønske alle velkommen til Landbrukshelga 2017.

 

Jan Grønseth og salen

Deltakere og innledere, totalt 215 landbruksengasjerte telemarkinger og vestfoldinger i alle aldre, var til stede under åpningen. Forsamlingen fulgte godt med da Jan Grønset viste både filmsnutter og fortalte historier bak TV serien “Helt Naturlig” som gikk på NRK i fjor.

 

Deretter kom Ove Mellingen, redaktør i Telemarksavisa med skråblikk på landbruket, sett litt utenfra. -Uten landbruket dør bygdene og uten bygdene dør det landet vi er så glad i! sa en engasjert Mellingen. Mye av foredraget til Mellingen var å finne i hans kommentar i Telemarksavisa samme dag.

Elisabeth Larsen er Landbrukshelg general

Elisabeth Larsen jobber i Studieforbundet Næring og Samfunn i Vestfold og er “generalen” for arrangementet. Hun kunne presentere et variert kurstilbud under Landbrukshelga 2017 og kunne fortelle at det faktisk var interesserte som stod på venteliste og som det dessverre ikke var plass til denne gangen. Det er også med en god del familiemedlemmer som ikke deltar på kurs, men kun deltar for det sosiale. Quality Hotell Langesund egner seg derfor svært godt til dette
arrangementet, med eget badeland og fine fellesareal med egne lekerom.

 

Elin Røed ønsker velkommen. Gjensidige og Tess var hovedsponsor

Gjensidige og Tess var hovedsponsor og sørget blant annet for at det ble rigget til festmiddag på lørdagskvelden.

 

Inger Martha Skjelland innledet på Nå er det min tur

 

Etter lunsj fordelte deltakerne seg ut på de forskjellige kursene. Her er det Inger-Martha Skjelland, leder i Vestfold Bygdeungdomslag som holder et innlegg for “Nå er det min tur” – et kurs for unge bønder og landbruksinteressert ungdom.

 

Grunneierettighetskurs v bondelagsadvokat Kristin Bjerkestrand Eid

Lokale tillitsvalgte i Telemark Bondelag og Vestfold Bondelag deltok på Inspirasjonskurs. Lørdag ble det mye fokus på grunneierrettigheter. Her er det bondelagsadvokat Kristin Bjerkestrand Eid som orienterte. De tillitsvalgte stilte masse spørsmål så det er tydelig at temaet engasjerte.

 

Vestfold Bygdeungdomslag arrangerte swingkurs på lørdag1

Bygdeungdomslaget og Bondelaget har minst to funksjoner; Vi har klare meninger om rammevilkårene for å drive landbruksnæring i Norge, men vi spiller også en viktig rolle som sosial møteplass på bygdene. Og om du er i tvil; bygdefester er morsomst hvis du kan danse swing! Lørdag stilte derfor Vestfold Bygdeungdomslag med gode instruktører og arrangerte swing-kurs! Det var gøy.

 

På Facebook-sida til Vestfold Bygdeungdomslag kan du se en videosnutt fra kurset

 

Mariann Andersen og Ole Christen Hallesby holdt eierskiftekurs

Ole Christen Hallesby og Mariann Andersen holdt eierskiftekurs. Dette er et kurstilbud som vi pleier å tilby på hver Landbrukshelg. Og det er populært, for også denne gangen var kurset helt fullt! Her snakker Mariann om viktigheten av god kommunikasjon i forkant av eiendomsoverdragelser.

 

Grunneiere diskuterte hva som er gode avtaler og hva som er smart påvirkning

Det var også et eget grunneierrettighetskurs. Under sekvensen på bildet diskuterte deltakerne hva som er en god avtale og hvordan man kan drive smart påvirkning som grunneier. Det var Harald Lie, nestleder i Vestfold Bondelag og leder av Vestfold Bondelags grunneierutvalg som ledet dette kurset sammen med bondelagsadvokatene hos Norges Bondelag.

 

De andre kursene som ble arrangert var; Inn på Tunet som næring v/ Inn på Tunet nettverket i Telemark, God dyrevelferd og økonomi i pelsdyrgården v/ Pelsdyr Sør, samt egne kurs i regi av Norsvin Vestfold og Vestfold Produsentlag TINE.

 

Festmiddagen på lørdag

Det sosiale er svært viktig når så mange med felles interesse for norsk landbruk samles! Lørdag kveld var det derfor dekket til flott festmiddag.

 

Aasmund Nordstoga underholdt under festmiddagen på lørdag

Aasmund Nordstoga stod for underholdning og ledet festmiddagen. -Telemark er ribba for ledige avløysare denne helga, so det vart derfor bror min Odd (Nordstoga) som er heime og passe på kyrne slik at eg kan syngje for dykkan, kunne han fortelle til stor latter fra salen!

 

Takk til Gjensidige og Tess for god sponsing av middagen!

Elisabeth Larsen er Landbrukshelg general og fikk stor takk fra salen og org.sjef Jan Thorsen under festmiddagen

Det er mye som skal ordnes i forkant og underveis i et så stort arrangement. Landbrukshelg-general Elisabeth Larsen mottok derfor velfortjente blomster fra bondelagene, her ved org.sjef Jan Thorsen i Telemark Bondelag, for uvurderlig innsats!

 

Tilbakemeldingene underveis og på evalueringsskjemaene er så gode at vi allerede har siktet oss inn på ny Landbrukshelga siste helga i januar 2019, konstaterer en fornøyd Elisabeth Larsen. Så da får de som kun havnet på venteliste denne gangen være tidlig ute med å melde seg på om 2 år!  


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag