Landbruksdirektoratet anbefaler ny regulering av svineproduksjon


05.09.18. I jordbruksoppgjøret 2018 ble staten og bondeorganisasjonene enige om å regulere antall avlspurker og antall slakt/omsatte purker i svineproduksjonen. Årsaken var den økende bruken av såkalte engangspurker, noe som undergraver intensjonen i husdyrkonsesjonsregelverket. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede nye grenser og mulige overgangsordninger. Rapporten er nå klar, og anbefalingen er at det blir konsesjonsgrenser på
avlspurker og slakt/omsatte purker.  Les mer hos Norges BondelagALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag