Landbruksdag på Nøtterøy


08.06.16 Forrige uke inviterte Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag politikere og byråkrater til landbruksdag. Ordførerne i begge kommunene og en rekker andre politikere deltok. Landbrukslaget, med leder Åsmund Bjertnæs i spissen, tok følget med på et par gårdsbesøk før dagen ble avsluttet med en solid grillmeny basert på lokale råvarer i hagen hos Bernt Freberg. På bildet holder Freberg fram en planteklar
rosenkålplante.


Samarbeid med kommunen  

Landbrukslaget på Nøtterøy og Tjøme ønsker et tettere samarbeid med kommunen, både politikere og administrasjonen. Åsmund Bjernæs innledet med å si at initiativet var en del av landbrukslaget arbeid med å formidle kunnskap om hvordan landbruket arbeider og bidrar i samfunnet. Samtidig ønsker landbrukslaget å utvikle samarbeidet med kommunene. Landbruket er en viktig næring som bidrar med verdiskapning og steller en stor del
av naturressursene i området. Landbruket og kommunen har felles interesse i å forvalte landbruksarealene på best mulig måte.

NTLL 020616 Åsmund og Arne

Leder i Nøtterøy og Tjøme Landbrukslag, Åsmund Bjertnæs, ønsker velkommen til gårdsbesøk hos Arne Aarsland på Ekenes

 

Årets første jordbær?  

Hos Arne Aarsland på Ekenes fikk vi se produksjon av bringebær og jordbær. Her er mye av produksjonen i tunnel, noe som gir lenger sesong. Aarsland fortalte også at det ble mindre behov for sprøyting. Det ble mye spørsmål om bier som bringebæra er avhengig av. Aarsland samarbeider med en birøkter som har kuber i nærheten.

Bærproduksjon er en risikosport, sa Aarsland, og inntektene kan variere mye fra år til år. Han selv hadde opplevd at inntektene ble femdobles fra ett år til et annet, for så å reduseres igjen. Etter en runde i tunnelen fant vi nok jordbær til at alle fikk en liten smak.

 

NTLL 020616 Bringebærtunnel

Det var mange spørsmål til Arne Aarsland om produksjonen i tunnel.

NTLL 020616 En håndfull jordbær

Det ble en smak av årets første jordbær

 

Kornproduksjon på Nøtterøy  

Nøtterøy er først og fremst kjent for å være Vestfold største grønnsakskommune. Bernt Freberg fortalte at vekstskifte er viktig og at bøndene samarbeider og bytter jord. Korn og grønnsaker kan også utfylle hverandre. 2015 var et godt kornår, men et svakt år for grønnsaker.

NTLL 020616 Bernt Freberg

Omvisning på gården til Bernt Freberg

 

Integrert plantevern 

På Stangeby, hos Bernt Freberg, fikk vi en omvisning på en imponerende grønnsaksgård der de utnytter det samme veksthuset til produksjon av småplanter og til korntørke. Politikerne spurte om hvorfor Freberg ikke driver økologisk. Bernt Freberg og Åsmund Bjertnæs forklarte begge om integrert plantevern. -Vi ønsker å bruke minst mulig plantevernmidler; for å ta vare på kulturplantene, miljø og hindre restverdier i produktene.
Derfor benytter vi alternative bekjempelsesmetoder først (eksempelvis mekanisk ugressbekjempelse) og sprøyter kun når det er høyst nødvendig.

 

NTLL 020616 Hvasser Asparges

 

Asparges fra Hvasser  

Dette er et nytt produkt fra Freberg under slagordet «lokal og håndplukka». De har jobbet med merkevarebygging og profilering.

Se: http://hvasserasparges.no/ 

 

Lokal grillmat  

Kokken Alexander Nussbaum sto klar med mange lekre retter fra grillen. Her var det grønnsaker, urter og ulike kjøttretter. Alle koste seg i sommerkvelden og landbrukslaget benyttet anledningen til mer informasjon, også om noen utfordringer de ønsker å ta opp med kommunen.

 

Ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang, takker for et flott opplegg og var tydelig stolt over dyktige bønder i kommunen sin.

NTLL 020616 Alexander Nussbaum

Alexander Nussbaum ved grillen

NTLL 020616 Grillmat 2

God mat med lokale råvarer

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag