Landbruksbarometeret: Forskjellene mellom landsdelene øker


Publisert: 05.05.2021

Dårligere lønnsomhet og behov for investeringer er noen av hovedfunnene i Landbruksbarometeret 2021.

-Det jeg ser er at flere bønder opplever dårlig lønnsomhet og usikre framtidsutsikter. Denne kombinasjonen innvirker på bønders vilje til å satse på drifta – uten framtidstro vil du verken satse eller ønsker at neste generasjon skal ta over. Det sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag.

Hun ledet presentasjonen av Landbruksbarometeret 2021 under et digitalt frokostseminar mandag 3. april. Den viser stemningen blant gårdbrukerne – hvordan bonden ser på sin nåværende og fremtidige situasjon – og gir en samlet framstilling av norsk landbruks løpende utvikling.

Se hele webinaret her.

Les hele Landbruksbarometeret 2021 her.

Funnene, basert på svar fra 1128 bønder, viser at forskjellene mellom regionene forsterker seg.

Les mer på Bondelaget sine nettsider.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag