Landbrukets rolle i det grønne skiftet


14.12.16. “Som bonde er det viktig for meg å produsere varer som folk vil kjøpe, på en bærekraftig og klimavennlig måte. Derfor er jeg stolt av å være matprodusent i Norge”  Dette sier  Elisabeth Irgens Hokstad i et innlegg om landbrukets rolle i det grønne skiftet på TINE sine nettsider.  Hokstad er medlem av rådet og eierutvalget i TINE Øst. – Nå er det viktig at vi også gjør en skikkelig
jobb med at matvarene skal gi så lite klimaavtrykk som mulig. Gjennom næringsmiddelindustrien som vi bøndene eier selv, har vi en unik mulighet til å påvirke foredlingen i en klimavennlig retning, fortsetter hun.  Les hele innlegget på TINE sine nettsider.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag