Landbrukets beredskapsplaner


17.12.14 Forrige uke gjennomførte Fylkesmannens Landbruksavdeling en kompetansesamling med beredskap i landbruket som tema. Elin Røed deltok fra Vestfold Bondelag. Fylkesberedskapssjefen Jan Helge Kaiser (bildet) la vekt på at landbrukets sårbarhet må med i kommunenes beredskapsplaner. -Landbruket er en del av kristisk infrastruktur, sa Kaiser, og det er nødvendig å ivareta egen produksjonsevne ved store og langvarige kritiske hendelser. Det ble
også hvordan vi må organisere oss for å kunne utnytte landbrukets ressurser ved hendelser.


Kompetansesamlinger 

Fylkesmannen arrangerer jevnlig slike samlinger for landbrukskontorene og fagorganisasjonene. Denne gangen var tema “Landbrukets beredskapsplaner”. Tema som ble tatt opp:

  • Erfaringer etter Revacbrannen
  • Flom og ras. Gårds- og skogsveier og dyrka mark
  • Informasjon fra Mattilsynet – spesielt på dyrehold
  • Erfaringer og beredskap ved skogbrann

FMLA 111214 Sal 1

Samlingen fant sted i Statens Park, Tønsberg

 

Fylkesberedskapssjefens betraktninger 

Det er kommunen som har det operative ansvaret og skal ha gode beredskapsplaner. – Landbruket må inn i disse planene, sa Jan Helge Kaiser. Det er viktig med gode planer, men det må også øves. Det må tas høyde for både kjente og ukjente trusler, og det er viktig å kunne opprettholde produksjonsevne og forsyning under kritiske hendelser som er store eller langvarige. Landbruket sitter på mye ressurser, men vi har en jobb å gjøre for å
organisere oss slik at den kan tas i bruk.

FMLA 111214 Sal 2

 

Informasjon fra Mattilsynet 

Stig Atle Vange fra Mattilsynet var spesielt opptatt av dyrehold i kritiske situasjoner, og spesielt strømbrudd. Vi må også i Vestfold ta høyde for oftere og mer landvarig strømbrudd. -Enhver dyreeier har generell plikt til å ivareta dyras helse uansett situasjon, sa Vange. Det mest kritiske er ventilasjon (kylling, svin). Deretter kommer vanntilførsel og etterhvert melking. Vange oppfordrer dyreeiere om å tanke igjennom egen beredskap ved strømbrudd.

FMLA 111214 Stig Atle Vange

Stig Atle Vange fra Mattilsynet

 

Erfaringer fra skogbrann 

Dag Botnen, brannsjef i Hallingdal, delte sine erfaringer fra bl a skogbrannen i Froland, Sverige og  Lærdal. Han vil helst kalle det “utmarksbrann” fordi det ofte er mye lyng/gress. Det er trusselsen mot bebyggelse som er viktig, ofte ikke verdien av skogen i seg selv. Botnen var opptatt av å profesjonalisere bruken av frivillige/sivilie under slike branner. Ansvarsforhold må avklares og nødvendig opplæring må bli gitt.

FMLA 111214 Dag Botnen

 Dag Botnen, brannsjef i Hallingdal

 

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag