Landbruket i Vestfold bidrar til at mange har en jobb å gå til


10.11.16. For første gang kommer en ringvirkningsanalyse som også omfatter landbrukets leverandørnæring – de bedriftene som leverer varer og tjenester til bøndene. Det er Menon Economics som har gjennomført en analyse på vegne av Felleskjøpet Agri. Denne analysen viser at landbruket i Vestfold legger grunnlag for et leverandørledd med høy verdiskaping og betydelig sysselsetting, sier konsernsjef
John Arne Ulvan i Felleskjøpet Agri.  Verdiskapingen i næringsmiddelindustrien kommer i tillegg, med store bedrifter som Nortura, Matbørsen, Tine, Fatland og Findus. Les mer hos Vestviken 24. og hos Nationen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag