Landbruket høyner brannberedskapen


04.08.18. Det er ekstremt tørt i år og Landbrukets Brannvernkomité (LBK) oppfordrer bøndene til å høyne brannberedskapen nå i forbindelse med innhøstingsarbeid. Både LBK og Norsk landbruksrådgiving HMS har gode tips til hvordan du best mulig kan unngå brann og være forberedt dersom uhellet skulle være ute. Fylkesberedskapssjef Jan Helge Kaiser har vært i kontakt
med brannsjefer og synes det er bra at landbruket setter fokus på tiltak som kan forhindre at den tørre sommeren i verste fall også fører til branner under innhøstingen.


-Selv om mange har hatt litt nedbør de siste dagene, er likevel risikoen for brann så stor mange steder, at vi går ut og oppfordrer bønder til å høyne sin brannberedskap under innhøstinga. De som ikke allerede har brannslokkerutstyr i tresker og halmpresser bør anskaffe seg dette snarest, sier Pål Arne Oulie, leder av Landbrukets brannvernkomité.

 

-De som også har ledige tankvogner og tanker, bør fylle disse med vann. Om det skjer noe i nabolaget, kan denne beredskapen utgjøre forskjellen på en liten brann man selv kan håndtere, og en stor og ukontrollert brann med alvorlige følger, sier Oulie.

 

Landbrukets brannvernkomité har en del praktiske råd for brannsikkerhet ved innhøsting etter langvarig tørke

 

Også Norsk Landbruksrådgiving HMS har en egen nettsak med konkrete hensyn du bør ta for å redusere risikoen for at en brann skal ramme deg

 

Jan Helge Kaiser fylkesberedskapssjef VestfoldJan Helge Kaiser, fylkesberedskapssjef i Vestfold, synes det er bra at landbruket nå setter ekstra fokus på brannberedskapen. Han viser til kontakt med brannvesenet i Vestfold og de stiller seg fullt og helt bak LBKs oppfordring om å høyne brannberedskapen. Brannvesenet i Vestfold har
allerede vært på en hendelse med innhøsting av korn i år. Bonden hadde tatt sine forhåndsregler og hadde et pulverapparat tilgjengelig slik at han fikk slått ned brannen før det “tok av”. Bonden ringte helt korrekt 110 og de fikk dynket området med vann slik at det ikke spredte seg. 

 

Landbrukets brannvernkomite logoLandbrukets brannvernkomité (LBK) er et samarbeid mellom sentrale aktører innen landbruksnæringen, brann- og bygningsmyndighetene og forsikringsnæringen. Komiteen arbeider for å forebygge og begrense omfanget av branner i landbruket.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag