Landbruket har kuttet utslippene veldig


Publisert: 11.12.2020

Siden 1990 har utslipp av klimagasser per produsert krone blitt halvert. Og når vi ser nærmere på tallene fra SSB er det gledelig å se at sektoren Jordbruk, skogbruk og fiske har hatt den største reduksjonen! Utslippsintensiteten for disse næringene i forhold til produksjonen er redusert med 63% siden 1990.

Og sammenligner vi oss med f.eks transportnæringen, så ser vi jo at jordbruk, skogbruk og fiske slipper ut 32 % mindre klimagass per produsert krone nå, mens vi i 1990 slapp ut 52% mer klimagass per produsert krone.

Les mer om utviklingen i utslippsintensitet hos Statistisk sentralbyrå


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag