Landbruket – ei politisk næring.


Publisert: 28.01.2023

Landbrukspolitikk er et av mange temaer under Landbrukshelga som arrangeres den 28. og 29. januar.

Landbrukspolitikk kan virke lite tilgjengelig og innfløkt, men 2. nestleder i Norges Bondelag, Bodhild Fjelltveit og org. sjef Elin Røed i Vestfold Bondelag gav deltagerne på temaet god innføring i temaet.

Fjelltveit la blant annet vekt på at landbruket er ei politisk næring, som er avhengig av vilje hos politikerne hva gjelder rammevilkår. Hun la og vekt på viktigheten av at jordbruket har en egen forhandlingsrett med staten. Den retten skaper helt andre muligheter for jordbruket, sammenlignet med en situasjon hvor rammevilkår for jordbruket er en del av forhandlingene om ordinært statsbudsjett.

Elin Røed fokuserte på blant annet importvern og markedsordninger. Innretningen på importvernet er komplisert, men Røed forklarte et komplisert tema på en svært god måte. Juridiske virkemidler var også et tema som Elin Røed orienterte om.

Bodhild Fjelltveit avsluttet sesjonen om landbrukspolitikk med temaet bærekraftig landbruk. Fjelltveit understreket blant annet at Norge har verdens beste forutsetninger for bærekraftig matproduksjon. Hun viste blant annet til 20 satsingsområder for et enda mer bærekraftig landbruk.

Det var en engasjert forsamling som deltok på temaet om landbrukspolitikk, spørsmålene og kommentarene synliggjorde at kunnskapene er store, og at interessen er stor når det gjelder landbrukspolitikk!

 

 

 

Elin Røed innleder engasjert og kunnskapsrikt om importvern for landbruksprodukter.
Elin Røed innleder engasjert og kunnskapsrikt om importvern for landbruksprodukter.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag