Landbruk viktig i framtidsvisjon


30.04.15 Vestfoldbyene profilerer seg for å få nasjonale midler til utbygging av kollektivtrafikk. De vil oppnå såkalte bymijløavtaler og markedsfører byene i fylket sammen som “Vestfoldbyen”. I en illustrasjon til prosjektet “shared space” har Dyrvik arkitekter sett for seg hvordan Tønsberg sentrum kan se ut i framtiden. I denne visjonen har de tegnet inn et “grønt bygg” med logoene til Vestfold Bondelag og VestfoldMat. Spennende
at byutviklere trekker fram mat og grønne verdier som viktige trender. Illustrasjon: Dyrvik arkitekter


Illustrasjon Dyrvik arkitekter

Denne illustrasjonen har Dyrvik arkitekter laget. Legg merke til “veksthuset” med logoene til Vestfold Bondelag og VestfoldMat.

Moro at vi blir sett på som en merkevare i tråd med trender innen byutvikling.

 

Illuastrasjonen er gjengitt med tilatelse fra Dyrvik arkitekter.


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag