Lammeslakt på timeplanen


Publisert: 03.12.2021

Slakter Ole Kristian Bergve veileder to ivrige karer, som ikke var helt uvant med slakting fra før.

Fyresdal Bondelag inviterte ungdomsskoleelever til Snarteland gård for å lære om beitedyra som ressurs. Det ble en grundig anatomitime!

Fra pressemeldingen til Fyresdal Bondelag:
Fyresdal har naturgitte muligheter til å produsere gras til vinterfôr og sende sau og lam til fjells på saftige heibeiter. Dette er en lokal ressurs som står heilt sentralt i dyreholdet til matprodusenten. Sentralt står også det å nytte heile dyret til menneskemat.

Fyresdal Bondelag mener det er viktig vise den oppvoksende generasjon hva lokal utnytting av naturgitte beitemuligheter betyr i en større sammenheng og hva det gir oss når vi utnytter lokale ressurser.

På garden til Aslak Snarteland, leder i Vestfold og Telemark Bondelag, skal et av ungdomstrinna på skolen være med når seks lam avlives og slaktes til eget bruk. Slaktinga utføres av lokal slakteekspertise for human og profesjonell utføring. På slaktedagen har vi også med en veterinær som vil undervise i anatomi og om hvordan drøvtyggere nyttiggjør seg plantematerialet i kostholdet.

I tillegg gir bondelaget i Fyresdal ungdomsskolen et lammeslakt til bruk i undervisning. Det settes veldig stor pris på! (Dette lammet er slaktet hos Nortura).

Og hva var tilbakemeldingen fra ungdommene? Jo, de fortalte at de var positivt overrasket over hvor stille og rolig slaktinga var. En vellykket dag og mer kunnskap om landbruket hos ungdommen der altså. Takk til Fyresdal Bondelag for tekst og bilder.

Ole Kristian Bergve og Aslak Snarteland ser ut til å være fornøyd med jobben som ungdomsskoleelevene gjør.
Ole Kristian Bergve og Aslak Snarteland ser ut til å være fornøyd med jobben som ungdomsskoleelevene gjør.

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag