Laksesesongen er i gang


20.05.18. Frode Riis fra Sandefjord tok årets første Lågalaks. Ruggen på 11,5 kg ble landa 15.mai kl. 05:13  etter en drøy halvtimes dramatikk ved den gule hytta på Gjonefjellet i Holmfoss. Frode Riis er en svært erfaren laksefisker. Dette er imidlertid første året han får laks på åpningsdagen for sportsfisket. Årets første Lågalaks ble tatt på mark.


Årets første lågalaks 2018 Foto: Olav Nordheim

Bildet viser den stolte laksefisker, Frode Riis fra Sandefjord og til høyre lederen i Holmfoss Lakselag, Nils Olav Gjone.

 

Utover dagen ble det rapportert om seks andre laks oppfiska.

 

Lågen, eller Numedalslågen som elva offisielt heter, er ei av Norges beste lakseelver. I 2017 ble det landa hele 5707 laks på til sammen 26 558 kg. Året før der igjen  ble resultatet 4620 stk. med totalvekt på 21 953 kg.

Sportsfiske etter laks starter 15. mai  og varer til 8. august på strekningen utløp i sjø til nedstrøms Holmfoss. Oppstrøms Holmfoss til Hvittingfoss er fisketida fra 10. juni til 26. august.

 

Fisketida for flåte, gip, mælkast og teine er fra uke 26 til og med uke 31, fra mandag kl. 18:00 til torsdag kl. 18:00.

Flåtefiske med Dag Fredrik Eftedal og Hans Edvard Torp    Foto: Amund Kind

Mange bønder langs Lågen har lakserett. Noen driver kulturhistoriske fisker, som på bildet over hvor Dag Fredrik Eftedal har tatt med Hans Edvard Torp, tidligere fylkesleder i Vestfold Bondelag på flåtefiske. De fleste andre organiserer seg i lag og selger fiskekort.

 

Tekst og foto: Olav Nordheim.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag