Lærerike markdager i korn.


Publisert: 19.06.2021

Kornprosjektet i Telemark som skal stimulere korndyrkingen i “telemarksdelen” av fylket, har i løpet av ei uke gjennomført to markdager i korn. Markdagene er gjennomført i Sauherad og i Siljan. Dette er to områder hvor det har vært liten tradisjon for slike arrangement. Det var god deltagelse i Siljan, mens det var få som møtte i Sauherad.

I Sauherad var det NLR Østafjells som stod for det faglige opplegget. I Siljan var det et samarbeid mellom NLR Østafjells og NLR Viken. Begge steder ble det levert svært solid av rådgiverne fra Norsk Landbruksrådgivning! Rådgiverne var innom en rekke temaer; alt fra gjødsling, delgjødsling, kalking og bruk av kloakkslam, til sådydbde, ugras- og skadegjørerbekjempelse og vekstregulering i åkeren.

Frammøte viste at det er mange som har mye kunnskap og lang erfaring med korndyrking, men at det alltid og er noe nytt å lære. Markdager gjennomført med dyktige rådgivere, i dette tilfellet Per Ivar Hanedalen og Ingvild Evju, er svært godt egnet for påfyll av verdifull kompetanse!

Kornprosjektet i Telemark vil etter planen fortsette med aktiviteter gjennom resten av året. Det må selvsagt tas koronahensyn, men vi satser på at situasjonen til høsten er slik at mye kan gjennomføres som i normal situasjon.

Jan Thorsen

Seniorrådgiver Vestfold og Telemark Bondelag

Vårhveteåker i Sauherad.
Vårhveteåker i Sauherad.
Per Ivar Hanedalen og Ingvild Evju orienterer i havreåker i Siljan,
Per Ivar Hanedalen og Ingvild Evju orienterer i havreåker i Siljan,

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag