Lær mer om grovfôrdyrking på Landbrukshelga


10.12.14. NLR Østafjells er arrangører av kurset i grovfôrdyrking på Landbrukshelga 2015.  Kurset tar for seg sentrale temaer som jordkultur, fôrvekster, fornying, stell av beiter, grovfôrkvalitet, vurderingser og prioriteringer.  Både økologisk og konvensjonell grovfôrdyrking blir omtalt.  Kurslærere blir Hege Sundet og Knut Volland i NLR Østafjells. Påmelding innen 15.12. til SNS
Vestfold. Tlf. 33363210 eller på mail til vestfold@naeringogsamfunn.no   Les mer om dette og de andre kursene.  Last ned hele kursbrosjyra for LandbrukshelgaALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag