La humla suse på Quality Hotell BuzzClub


13.06.15. I går ble planene for et nytt Quality-hotell i Tønsberg lansert; BuzzClub på Ilene! Hotellet er et samarbeidsprosjekt mellom Tønsberg Næringsforening, Quality Hotell Klubben, Jarlsberg Hovedgård, Fylkesmannen i Vestfol og Vestfold Bondelag og retter seg mot små, men svært viktige gjester!


humle og biehotell profilering

Lanseringen fant sted på frokostmøtet i regi av NHO Vestfold og Tønsberg næringsforening fredag formiddag som hadde fokus på Vestfolds grønne og bærekraftige verdiskaping.

 

– De pollinerende insektene våre gjør en livsviktig jobb. For å øke oppmerksomheten rundt humler og biers nøkkelrolle i samfunnet har vi tatt initiativ til å lage et hotell i tilknytning til Holmen natursenter, hvor særlig bier og noen treboende humler skal få fri tilgang på rom, forklarte Eli K. Saastad, initiativtaker og leder i Tønsberg næringsforening.

 

Lansering av bioehotellet på Frokostmøte

Her fra lanseringen. F.v. grunneier Nicolaus Wedel Jarlsberg, hotelldirektør Jeanette Christoffersen, Eli K. Saastad fra Tønsberg Næringsforening og fylkesleder Thorleif Müller fra Vestfold Bondelag.

 

Jeanette Christoffersen, direktør på Quality Hotell Klubben, blir også direktør for det nye hotellet. Med seg på laget har de også Vestfold Bondelag som har bistått med faglige innspill og grunneier Nicolaus Wedel Jarlsberg. Fylkesmannen i Vestfold kommer til å bistå med informasjonsskilt og det er Vidar Flåteteigen som bygger hotellet.

 

Åpningen vil finne sted senere i sommer, så det er nok først til neste år en kan regne med å få storinnrykk av gjester.

 

I og med at hotellet blir plassert ved Holmen natursenter kommer informasjonen om humler og bier også til å bli brukt i undervisningssammenheng. Planen er at hotellet også skal suppleres med noen humlekasser, så dette kommer til å bli rene “landsbien”, uttalte Christoffersen, til stor latter fra salen.

 

Hos Tønsberg Næringsforening kan du lese mer om biehotellet

 

Det vil være fullt mulig å bli aksjeeier i hotellet til kr 1000 per aksje. Dette vil dekke kostnadene ved å få laget og satt opp hotellet, samt nødvendig informasjonsmateriell.

 

Redaksjonen ønsker å gi honnør til Tønsberg næringsforening og Eli K. Saastad for et flott initiativ!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag