Kvotejakt på gaupe fra 1. februar


01.02.14. Rovviltnemnda i region 2 har bestemt at det kan jaktes på 5 gauper i Vestfold i 2014. Gaupejakta foregår fra 1. februar fram til 31. mars, men kan stanses tidligere ved fylt kvote. Jakt på gaupe er definert som ordinær jakt og er derfor underlagt ordinære bestemmelser om jakt i medhold av viltloven. Gaupe er definert som storvilt. Fylkesmannen og SNO administrerer gaupejakt i tråd med rovviltnemdas vedtak.  Les mer hos Fylkesmannen.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag