Kvitt deg med farlig avfall


Publisert: 06.10.2020

For å unngå at miljøgifter havner i naturen, er det viktig at avfall tas hånd om på en forsvarlig måte. Her får du lista over mottak i Vestfold og Telemark.

Behandlingen av avfall kan gi utslipp av klimagasser, tungmetaller og andre helse- og miljøfarlige stoffer. Håndtering av plantevernmiddelrester og -emballasje skal ikke sette menneskers helse eller miljøet i fare.

Du skal alltid lese rettledning på plantevernmiddeletiketten nøye. Håndtering av rester og emballasje skal være i tråd med anbefalinger på etiketten. Rengjort emballasje bringes til godkjent avfallsmottak. Plastemballasje kildesorteres, og det anbefales å lage hull i emballasjen for å hindre gjenbruk. Konsentrerte plantevernmiddelrester og ikke rengjort emballasje må innleveres til godkjente avfallsmottak.

På Miljødirektoratets nettsider finner du veiledning om håndtering av farlig avfall og skjemaet for avfallsdeklarering. Opplysning om avfallsklassifisering som kreves ved avfallsdeklarering, finnes på etiketten.

Her er en oversikt over mottak i Vestfold og Telemark:

Navn Adresse Sted
NOAH Langøya Langgaten 48 Holmestrand
Hydro Aluminium Rolled Products Weidemanns gate 8 Holmestrand
Norsk Gjenvinning AS, Avd. Holmestrand Hvittingfossveien 182 Holmestrand
Hof Miljøservice AS Industriveien 14 Hof
Lofterød Gjenvinningsstasjon Mølleveien 30 Nøtterøy
Esso Norge Slagentangen Essoveien 100 Tolvsrød
Skoppum Gjenvinningsstasjon Borgeskogen 43D Stokke
Rygg gjenvinningsstasjon Borgeskogen 43D Stokke
Ragn-Sells AS, Borgeskogen Borgeskogen 43D Stokke
Nordre Foss gjenvinningsstasjon Borgeskogen 43D Stokke
Flux Water Stokke AS Borgeskogen 3 Stokke
Norsk Gjenvinning, Rygg næringsområde Taranrødveien 85 Sem
Franzefoss Gjenvinning avd. Tønsberg Taranrødveien 89 Sem
Revac, Linnestad Haukeveien 11 Revetal
Kabel Metall & Trafo gjenvinning AS Ravneveien 11 Revetal
Vestfold Metall Rousalis Kimestadveien 26 Borre
Kastet gjenvinningsstasjon, Sandefjord Sandefjordsveien 3 Sandefjord
Norsk Gjenvinning AS, avfallsanlegg, Grinda, Larvik Lågendalsveien 89 Larvik
Norsk Gjenvinning AS, gjenvinningsstasjon, Grinda, Larvik Lågendalsveien 89 Larvik
Jan Stenersens Transport – Rjukan næringspark Hydro Rjukan Næringspark Rjukan
Goasholtmyra avfallsanlegg – farlig avfall – IRMAT AS Kongsbergveien 411 Notodden
Brenna Gjenvinningstasjon – IRMAT AS Kongsbergveien 411 Notodden
Halvor Midtbøen Bil og Maskin Hjartdal
Batteriolsen Skien AS Kjørbekkdalen 15B Skien
Bjorstaddalen Avfallsanlegg, farlig avfall Kilebygdvegen 104 Skien
Stena Recycling AS avd Skien – Farlig avfall mottak mellomlager Havneveien 80 Skien
Norsk Gjenvinning, Nilsbukjerr – husholdningsavfall og gjenvinningst. Krokenveien 227 Sannidal
Bø Miljøstasjon AS Sandavegen 10 Bø i Telemark
Ryntveit miljøstasjon  – Sunde Renovasjon og Gjenvinning AS Nordagutuvegen 145 Akkerhaugen
Renovest, Brunkeberg – farlig avfall Ordalsvegen 63 Kviteseid
Skårmoen avfallsanlegg (farlig avfall) Ordalsvegen 63 Kviteseid
Stormo farlig avfall Haugsjåsund 132 Treungen
Langmoen Avfallsanlegg – farlig avfall Haugsjåsund 132 Treungen
IATA Stemmen Haugsjåsund 132 Treungen
Bilfinger Industrial Services IM AS avd. Pasadalen Hydrovegen 91 Porsgrunn
Bilfinger Industrial Services IM AS avd. Rødmyr Hydrovegen 91 Porsgrunn
RHI Normag Hydrovegen 55 Porsgrunn
Metallco Grenland AS Hydrovegen 27 Porsgrunn
Norsk Gjenvinning, Porsgrunn Tveitanvegen 77 Porsgrunn
Franzefoss Gjenvinning AS avd. Porsgrunn Floodmyrvegen 22B Porsgrunn
Renor AS avd. Brevik Tangenvegen 29 Brevik
Norcem Brevik Setrevegen 2 Brevik
Ragn-Sells Skjerkøya Isdammen Skjerkøya Stathelle
Norsk Spesialolje As avd. Bamble Herreveien 797 Stathelle
Eik Gjenvinningsstasjon Kirkeveien 12 Langesund

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag