Kveldsseminar om solenergi i landbruket


Sted: Bøndenes Hus, Kirkefjerdingen 2, Tjølling

Landbrukskontoret
i Larvik arrangerer i samarbeid med Vestfold Bondelag og Vestfold klima- og
energiforum to temakvelder om produksjon av fornybar energi på gårdsbruk. Målet
er deling av kunnskap og erfaringer som gjør det lettere å velge gode løsninger
for produksjon av energi og varme med fornybare kilder på egen
gård. Hovedfokus er på temakveld 21. november er biovirke og
flisfyringsanlegg, og temakveld 5. desember er solceller og solfangere.


Temakveldene er gratis og åpne for alle, men grunnet enkel bevertning
ønsker vi påmelding.


For program og påmelding innen 2. desember på: 

https://www.vfk.no/Vestfold-klima-og-energiforum/aktuelt/fornybar-energi-i-landbruket/


Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag