Kursdager om skjøtsel av historiske kulturlandskap


26.06.14.  Slått, styving, skjøtsel og beitedyr står på timeplanen når Oslofjordens Friluftsråd i samarbeid med Fylkesmannens landbruksavdeling arrangerer kulturlandskapsskole for grunneiere og alle andre interesserte. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder Nasjonalpark, Utvalgte kulturlandskap i Vestfold og regionen forøvrig.  Første kursdag er på Steinkloss, Nøtterøy
lørdag 5. juli, der temaet er slått.  Les mer om kursopplegget på nettsidene til Oslofjordens Friluftsråd.ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag