Kurs i Vekshusdynamikk og Plantevern 10. – 11. november


13.10.14.  Kurset skal være på First Hotell Ambassadeur Drammen 10. og 11. november, og er et samarbeid mellom NMBU Veksthusdynamikk, NLR Rådgiverprosjektet Plantevern, Bioforsk og NGF. Kurset retter seg mot rådgivningstjeneste, lærere ved videregående skoler, virkemiddelapparatet, offentlig sektor og gartnernæringen i Skandinavia.  Påmeldingsfrist 01.11.  Les mer hos Fylkesmannens
Landbruksavdeling, 
 Last ned hele programmet her: Veksthusdynamikk og PlantevernALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag