Kurs i kornøkonomi


Publisert: 30.09.2021

Uavhengig av politiske rammevilkår for kornproduksjon vil fokus på økonomi være viktig. Det er små marginer i kornproduksjon og mange forhold som virker inn på det økonomiske resultatet. Med det som bakgrunn arrangerer Kornprosjektet i Telemark et kurs i kornøkonomi over to kvelder og én ettermiddag.

Kurset holdes den 10. og 11. november på Bø Hotell. Kursstart dag 1 er kl. 18:00, mens kursstart dag 2 er kl. 14:00. Kurset avsluttes begge dager kl. 21:00.

Faglig ansvarlig og kursholder er Lars Kjuus. Kjuus er ansatt som rådgiver på økonomi i Norsk Landbruksrådgiving Øst. Han har lang erfaring som økonomirådgiver, og han har svært gode kunnskaper om kornproduksjon. Dette er et kurs hvor deltageren får et kunnskapsgrunnlag som kan være med på å styrke det økonomiske resultatet i egen produksjon. Kursavgiften som inkluderer servering er på kr. 1 000,-.

Påmelding gjøres til Vestfold og Telemark Bondelag, på følgende e post adresse: jan.thorsen@bondelaget.no  Frist for å melde seg på er mandag 1. november.  Se for øvrig vedlagte program for kurset.

Last ned programmet her.

 


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag