Kurs i effektiv gåsejakt


«Kurs i gåsejakt»

 

Onsdag 30. august kl 18-21.00 på Grønt Fagsenter, Gjennestadtunet 85 i Stokke (teori)

+

Mandag 4. september, Skyting på Dolvenbanen i Brunlanes (ettermiddag/kveld)

Vestfold Bondelag jobber for å få organisert gåsejakta i Vestfold bedre. Ove Martin Gundersen er prosjektleder i et nasjonalt gåsejaktprosjekt hos Norges Bondelag og hjelper oss med dette. God forståelse for hvordan effektiv gåsejakt skal utføres er viktig både for grunneiere og jegere.

 

I samarbeid med Vestfold/Brunlanes jeger- og fiskerforening har vi derfor gleden av å invitere gåsejegere og grunneiere som er interessert i å lære mer om effektiv jakt på gås til kurs i gåsejakt.

 

Teorikurset koster kr 450,- pr deltaker. NB! Du kan delta på denne delen uten å bli med på skytinga.

 

Kvelden på skytebanen kommer i tillegg og koster kr 300,- per deltaker. Det inkluderer leie av bane, instruktør, skudd og leirduer. 

 

Påmelding til vestfold@bondelaget.no innen fredag 25. august. Husk å skrive om du ønsker å delta på skyting.


 

Teori “Effektiv gåsejakt”: 

Teoridelen foregår på møterommet hos Vestfold Bondelag, Gjennestadtunet 85 i Stokke onsdag 30. august kl 18.00-21.00.

 

Teoridelen av kurset koster 450,- pr deltaker (NB! Du kan delta på denne delen uten å bli med på skytinga).

 

Skyting: 

NJFF har utarbeidet et eget opplegg for treningsskyting for gåsejakt. Brunlanes JFF inviterer de kursdeltakerne som ønsker å gjennomføre dette opplegget til Dolvenbanen i Brunlanes. Klokkeslett er ikke endelig bestemt, men det blir på ettermiddag/kveld mandag 4. september.

 

Kvelden på skytebanen koster kr 300,- per deltaker. Det inkluderer leie av bane, instruktør, skudd og leirduer.

 

 

Vi håper at alle dere som er interessert i å delta i organisert jakt på gås i Vestfold har mulighet til å delta på kurset.

 

Ove Martin Gundersen

Kursholder for teoridelen er Ove Martin Gundersen, prosjektleder i Norges Bondelag.

 

For mer info kontakt Amund Kind, rådgiver i Vestfold Bondelag, 92419910 eller amund.kind@bondelaget.no

 

Arr. Vestfold Bondelag og Vestfold jeger- og fiskerforening

 

Last ned invitasjon til “Kurs i effektiv gåsejakt” her


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag