Kurs i dyrevelferd for svin.


Helsetjenesten for svin inviterer i samarbeid med slakteriene og Norsvin til kurs i dyrevelferd for svin.

Kurset tar utgangspunkt i forholdene i deltagernes egne besetninger, blant annet ved at alle skal ha gjennomført besetningsgjennomgang i egen besetning før kurset og at innsamlede data benyttes på kurset (anonymiserte data).

Kurset vil også fokusere på dyrevelferd på et overordnet nivå, og samfunnets syn på dyrevelferd. Gjennomført kurs + Norsvinskolen (2013 eller senere) gir kompetansebevis for dyrevelferd i svineproduksjon. Kurset er imidlertid åpent for alle, og vi oppfordrer både nye produsenter og dere som har jobbet med gris i mange år til å melde dere på.

Les mer på https://medlem.nortura.no/siste-nytt/kurs-i-dyrevelferd-for-svin-article35462-11792.html

 


Vi møtes på Skjeestua i Stokke!

OBS;

Påmeldingsfrist den 11. februar til Tone Sæter;  tone.sater@nortura.no/91893133

Vennligst oppgi navn, adresse og e-postadresse ved påmelding!

Velkommen!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag