Kurs i Bladgjødsling i grønnsaker og potet


Behovet for bladgjødsling er nok større en dagens bruk i flere kulturer.

Forhold som kan bidra til et bladgjødslingsbehov kan være pH, jordforhold, men også klimaforhold som reduserer muligheten til opptak av f.eks. bor og kalsium. og Det er også viktig hvordan man tilfører bladgjødslingen for å få et best mulig resultat. 


For fullt program og påmelding se under. http://viken.lr.no/kalender/20435


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag