Kurs for bruk av smågnagermidler. FULLT


Kurset 09.02. er fulltegnet.  Det blir et nytt kurs i mars.  Mer info kommer.

 

Det er nå etablert  en autorisasjonsordning slik at bønder som har autorisasjonsbevis for bruk av plantevernmidler, kan ta et tilleggskurs for bruk av enkelte smågnagermidler på egen eiendom.

 

Det holdes kurs på Gjennestad lørdag 9. februar kl 09.00 

Kursets varighet er 5 timer teori + 1 time eksamen.

 

Lærer er Ingrid Terum i Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.

 

Kurspris: kr 2.000,-

 

 

Autorisasjonen skal benyttes til å bekjempe mus/rotter på egen eller leid landbrukseiendom, Veksthus anses å inngå her. Gnagermidlene kan bare brukes i og rundt bygninger, ikke for å beskytte planter/avlinger i f.eks. åker. Hvilke preparater som vil være omfattet av ordningen vil fremgå på gnagermidlenes etiketter.

 

Elektronisk påmelding her eller til vestfold@naeringogsamfunn.no  33363210


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag