Kundeseminar – MidtVestfold Regnskap SA


Ny og endret bruk av driftsbygninger på gårdsbruk.


Bakgrunnen er at mange bygninger tas i bruk til annet formål enn landbruk, og vi vil formidle eventuelle konsekvenser av dette;
– Hva er søknadspliktig og krever omdisponering?
– Hvilke ombygginger/endringer kan eier gjøre uten godkjenning?
– Søknadstyper og gebyrer

18.30 – 19.30 Tønsberg kommune
v/ Rune Noreide, Dorthe Ellefsen og Elisabeth Finne

1945 – 2030 Fylkesmannen / Innovasjon Norge

2030 – 2100 Pause

2100 – 2130 Skatt- og avgiftsmessige konsekvenser av ny og endret bruk v/ Jan Per Stokke

ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag