Kulturlandskapsskolen – Lær om skjøtsel av kulturlandskapet


23.06.15. Formålet med kulturlandskapsskolen er å gi undervisning til grunneiere og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap og restaurering, istandsetting og skjøtsel. Målet er å skape et fagmiljø og nettverk knyttet til Færder nasjonalpark, Utvalgt kulturlandskap i Vestfold og regionen for øvrig. Første kurs i Vestfold er fredag 3. juli på Sandø, Tjøme og har som tema “Bekjempelse av svartelistede
arter”.  Se hele kursoversikten her.


KULTURLANDSKAPSSKOLEN

Kurstilbud 2015

 

Kulturlandskapsskolen startet opp i 2014 med 4 kurstilbud. I 2015 er tilbudet utvidet til 12 kurs! Formålet med kulturlandskapsskolen er å tilby veiledning og praktiske tips til grunneiere, gårdbrukere, forvaltning og alle andre interessenter om historiske kulturlandskap, istandsetting og skjøtsel.

 

Syv av kursene er lagt til Nøtterøy og Tjøme i tilknytning til Utvalgte kulturlandskap og Færder nasjonalpark. Ellers foregår i Oslofjordområdet fra Hovedøya ved Oslo i nord til Mølen i Larvik i sør. Kurslederne er profesjonelle landskapspleiere, gårdbrukere/dyreholdere, biologer og Naturvernforbundet i Vestfold. Kursdeltagerne deltar i aktiv skjøtsel av landskapet, supplert med faglig kunnskap om gamle kulturmarker og verdifulle naturtyper.

 

Hovedtruslene mot landskapet er gjengroing pga opphør av tradisjonell bruk av landskapet, og invadering av fremmede arter. Kulturlandskapsskolen har som mål å sette folk i stand til å jobbe mot disse truslene, og slik åpne opp og bevare det gamle kulturlandskapet med sitt naturmangfold, beitebruken, friluftslivet og kulturminnene.

 

Det er satsningen Utvalgte kulturlandskap, Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd som står bak Kulturlandskapsskolen.  Sekretariat og arrangør er Oslofjordens Friluftsråd.

 

Se årets kurstilbud her – www.oslofjorden.org: 

http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of/artikkel?displaypage=TRUE&element_id=9568269 

Påmelding pr epost til oslofjf@online.no 

Kontakt hos Fylkesmannen: Hilde Marianne Lien, landbruksavdelingen,

 tlf. 33 37 23 71


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag