Kua tilbake til skogen


24.05.15 – Kyrne vender tilbake til skogen i Norge. Men de er blitt dobbelt så store, skriver Forskning.no. Kyrne som gikk på beite i den sørnorske skogen fram mot midten av forrige århundre, veide rundt 400 kilo. Storfeet som du nå kan komme til å møte i flokker på 25 til 30 dyr i skogen, veier opptil 800 kilo hver.Dette er digre dyr. Blir dette farlig? Dette vil forskerne finne ut av. Hvordan beveger dyreflokkene seg i terrenget? Hva spiser dyra? Hvor mye
spiser de? Hvor mye legger de på seg. Oppstår det konflikter?– Alt dette vil vi forsøke å finne svar på, sier forsker Morten Tofastrud. Men viktigst av alt blir det å svare på spørsmålet: Er dette en bærekraftig måte å produsere kjøtt?

Les mer på Forskning.noALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag