KSL-kurs for Inn på tunet-tilbydere


 Det er utarbeidet et eget KSL-kurs for Inn på tunet-tilbydere. Et godt kvalitetssystem skaper økt bevissthet rundt eget tilbud, avdekker avvik og lager risikovurdering og tiltaksplan i tråd med gitte krav fra KSL Matmerk. Landbrukets HMS-tjeneste i Vestfold tilbyr i samarbeid med Studieforbundet næring og samfunn (SNS) kurs over 2 dager, 17. og 31. mars, på Grønt Fagsenter i Stokke. Påmelding senest 10.03. til SNS Vestfold, 33363210 eller på epost: elisabeth.larsen@bondelaget.no

Invitasjon til KSL-kursALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag