Kristin Stenersen og Bjørge Madsen årets EMIL-prisvinnere


16.03.16. Vestfold Bondelag er i gang med sitt årsmøte på GJennestad Gartnerskole i Stokke. Et av de første punktene på programmet er å utnevne EMIL-prisvinner. EMIL står for entusiasme, motivasjon, idéer og lagspill og årets verdige vinnere er Kristin Stenersen og Bjørge Madsen som driver Skjærgaarden gartneri på Åsgårdstrand. Gratulerer!


EMIL overrekkelse av EMIL pris

De mottok prisen på årsmøtet i Vestfold Bondelag på Gjennestad gartnerskole onsdag. Det var leder i Vestfold Bondelag Thorleif Müller og org.sjef Elin Røed som overrakte prisen til Kristin Stenersen og Bjørge Madsen.

 

Kristin Stenersen og Bjørge Madsen har klart å skape heltidsjobb for dem begge på gården gjennom målretta arbeid, en positiv grunnholdning og svært god utnyttelse av de ressurser gården kan gi. I tillegg har de mange ansatte som de tar godt vare på. Ekteparet er rågode på å utvikle idéer, produkter og å finne markedsmuligheter, men årets EMIL-pris får de først og fremst for sin åpenhet, sin positivitet,
sine evner til å knytte allianser og sine originale og gode måter å visualisere og presentere sitt budskap på! 

  • Skjærgården Gartneri er Norges største vårløkprodusent, i tillegg at de produserer sin spesialitet Skjærgårdsløk, en del urter og blomster. Produksjonen foregår både på friland og i drivhus og de har eget pakkeri.
  • Stenersen og Madsen er levende opptatt av matjord – levende matjord som skal yre av mikroorganismer og meitemark! De er ledende innen kompostering og utnytter alt produksjonsavfall på gården.
  • Bevisstheten rundt levende matjord og å utnytte mikroklimaet optimalt gir sunne og gode grønnsaker som har blitt tatt godt i mot i markedet. Skjærgaardsløk har til og med blitt beæret med Matmerks hedersmerke “Spesialitet – Unik smak” og Skjærgaarden Gartneri var finalist i Det Norske Måltid 2015.
  • De er opptatt av sammenhengen mellom råvarer og mat og har blant annet egne testfelt for samarbeidende kokker. 
  • De holder sikkert noen produksjonshemmeligheter for seg selv, men så sant ekteparet kan så sier de ” ja” når noen spør om en omvisning på gården og gartneriet; Det siste året har de hatt besøk av blant andre Gartnerhallens landsstyre, for politikere fra mange partier, Innovasjon Norge-styret i Vestfold og Buskerud, fra flere skoler, en busslast med deltakere på “Unge bønder”-samling og i høst fikk Vestfold Bondelag ha sitt politikerarrangement
    på gården! Ingen ringere enn landbruks- og matminister Dale stod for offisiell åpning av årets sesong!
  • Tilbakemeldinger fra alle som er på besøk er samstemte; ekteparet klarer å vise fram verdien av levende matjord og Vestfolds fortrinn for matproduksjon på en glimrende og pedagogisk måte!
  • De har utarbeidet en egen visjon for driften av gartneriet i 2030, både for å vise mulighetene som ligger i framtidig matproduksjon, men også som et motsvar på andres utbyggingsplaner i område. Det er offensivt!
  • Gården har også en egen fin hjemmeside og Facebookprofil. Her finner du masse fine bilder og nødvendig info om det som skjer på gården.

EMIL står for entusiasme, motivasjon, idèer og lagspill.  Dette finner vi til fulle hos prisvinnerne, uttaler juryen, som er arbeidsutvalget i Vestfold Bondelag.

 

Årets prisvinnere er gode forbilder og positive ambassadører for Vestfoldlandbruket!

 

EMIL Takketale

 

Bjørge Madsen holdt takketale hvor han både trakk fram hvor fint det er å være medlemmer i et aktivt lokallag i Borre og Undrumsdal og en særlig takk til svigermoren som i sin tid dro i gang gartneriet!


ALT Installasjon
Olafsen Engros AS - din lokale Norengros-grossist. Vi leverer forbruksvarer til næringslivet!
Gå til Telemark Bondelag
TESS slanger-tjenester-DVHP
FlexAgri as Øst-Vest
Vestfold landbrukstjenester - landbruksvikar, lærling og bemanning
Saga Regnskap Larvik as
Duett - smarte løsninger
Gå til Vestfold Bondelag